842 kez görüntülendi.

Rivayetten Râviye: Cerh-Ta’dîl Hükümleri Nasıl Oluştu? | Muhammed Enes Topgül

“Münekkit kimliğiyle tanınan Ehl-i hadîs alimleri bir râvinin adalet ve zabtını nasıl bir süreçle/metotla tespit ediyorlardı?“ ve “Münekkitlerin tenkit mekanizması denetlenmeye açık mıydı?“ sorularını cevaplamayı hedefleyen bu çalışma, cerh-ta’dîl faaliyetlerinin rivayet-râvi ilişkisini merkeze alan bir metot etrafında sürdürdüğü, bu metodun farklı açılardan denetlenmeye açık bir mahiyet arz ettiği, münekkit kanaatleri arasındaki farklılaşma oranının şaşırtıcı derecede […]