589 kez görüntülendi.

Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Doç. Dr. Mehmet Ümit (ed.)

Doç. Dr. Mehmet Ümit’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Osman Aydınlı’nın katkıda bulunduğu bu kitapta; * Aynı dine inandıkları halde Müslümanlar arasında neden farklı mezhepler var? * Fırka-i naciye veya hak mezhep söyleminin kaynağı nedir? * Bir mezhebe bağlı olmaksızın dinimizi yaşayamaz mıyız? * Günümüzde Mu’tezile mezhebinin temsilcileri var mıdır? * Ehl-i Sünnet ismi altına […]