720 kez görüntülendi.

Filistin ve Batı: Bir İhanet Yüzyılı

Sağcı İsrailliler için Trump’ın planı Balfour Deklarasyonu’nun benzeri bir zafer iken Filistinliler için Batı’nın ihanetinin son sahnesinden başka bir şey değil. Noam Chomsky, yerleşimci-kolonyalizmi emperyalizmin en şiddetli ve sadistik şekli olarak tanımlamıştı. Filistinliler ise son yüzyılda eşi benzeri olmayan bir talihsizliğin mağdurları olarak, hem siyonist yerleşimci-kolonyalizminin hem de Batı emperyalizminin olumsuz sonuçlarına maruz kaldılar. İlk […]

Zafar Iqbal, Adalet: İslamî ve Batılı Perspektifler

Pakistanlı bir Finans Profesörü olan Zafar Iqbal’in kaleme almış olduğu Adalet, kitabın alt başlığından da anlayabileceğimiz üzere bu kavramı “İslamî ve Batılı Perspektifler” zemininde ele almış ve incelemiştir. Bu incelemeyi yaparken konu başlıklarını yüzeysel bir biçimde bırakmamış; meselenin derinine inmiş, adaletin temelinin ne olduğu konusunda bu iki perspektif için ayrı ayrı delillendirmeler sunmuştur. Kitaba başlandığında […]