Dinler Tarihi Yüksek Lisans Programı | Müif Podcast (Bölüm 3)

Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapmak için gerekli şartlar nelerdir? Dinler Tarihi bölümü genel olarak neleri konu edinmektedir? Lisans yıllarında Dinler Tarihi alanına dair hangi okumalar yapılabilir? Marmara İlahiyat Podcast’in bu bölümünde dünya sahnesindeki tüm dinlerin doğuş ve gelişmelerini, inanç ve ibadete dair doktrinlerini, ahlak esaslarını, dinî kurumlarını belirli prensipler çerçevesinde inceleyen Dinler Tarihi yüksek lisans programına dair konuşuluyor. Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi yüksek lisans öğrencisi Hayriye Özlem Sürer, bu alanda ilerlemek isteyenler için kendi tecrübe ve tavsiyelerini aktarıyor.

Marmara İlahiyat Hafızlık Eğitim Programı I Müif Podcast (Bölüm 2)

Marmara İlahiyat Podcast’in ikinci bölümünde lisans öğrencilerinden Mustafa Ergin fakültedeki hafızlık eğitim programı hakkında konuşuyor. Ergin, kendi tecrübesinden yola çıkarak hafızlık eğitimi almayı düşünen lisans seviyesindeki öğrencilerin merakını giderebilecek meselelere değinecek. Sunuculuğunu Süleyman Kıroğlu’nun üstlendiği bu bölümde, lisans yıllarında eş zamanlı olarak hafızlık eğitimi imkanı veren programın sistemi, avantajları, zorlukları ve Ergin’in bu zorlukları aşmaya yönelik tavsiyeleri yer alıyor.

İslam Tarihi Yüksek Lisans Programı I Müif Podcast (Bölüm 1)

İslam tarihi alanında yüksek lisans yapmak için gerekli şartlar nelerdir? Lisans yıllarında İslam tarihi alanına dair hangi okumalar yapılabilir? Marmara İlahiyat Podcast’ın bu bölümünde İslam tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi ile tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan devlet, kültür ve medeniyetleri inceleyen bu yüksek lisans programına dair konuşuluyor. Marmara Üniversitesi İslam tarihi yüksek lisans programına devam eden Beytullah Mısır lisansüstü çalışmalarını bu alanda sürdürmek isteyenler için kendi tecrübe ve tavsiyelerini aktarıyor.