631 kez görüntülendi.

Ebû Hanife

Kufe’de doğmuştur. Dedelerinin Fars menşeli olduğu rivayet edilir.[1] Dedelerinin Sasaniler devrinde uç beyliği (merbuzanlık) yaptığı biliniyor. Hatta Sasani Meliki Hürmüzanın, onun dedesi olduğuna dair bile rivayetler vardır. Kıraat ilmini, Kıraat-ı Seb’a’dan Asım b. Behdile’den almıştır. İlk dönemlerinde kelam ilmiyle uğraşırken, rivayetlere göre bir fıkıh sorusunu bilememesi üzerine 21 yaşında fıkha yönelmiştir. Asıl hocası, Kufe ekolünün […]

Kitap Tahlil Kılavuzu ve Okuma Önerileri

Okuma grubu nedir? Okuma grubu, kitapların daha düzenli ve nitelikli okunması için okurlar tarafından oluşturulan ekiplerdir. Bireyler önceden belirledikleri kitabı, belirlenen süre içerisinde okuyarak bir araya gelirler. Kitabı okuyup bir araya gelmek için belirlenen süre genelde bir haftadır. İstisnai durumlarda bu aralık iki haftaya da çıkartılabilmektedir. Eğer kitabın okuma süreci iki haftayı geçecek hacimdeyse bölünerek […]