300 kez görüntülendi.

Tecvîd İlminin Müstakil Bir Disiplin Olma Serüvenine Dair Değerlendirme

   KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tecvîd; sözlükte bir şeyi en güzel ve en iyi şekilde yapmak anlamlarına gelmekte, ıstılahta ise harflerin mahreç ve sıfatlarının araştırıldığı ilim olarak tanımlanmaktadır.[2]Tecvîd ilminin konusu ise telaffuz edilişi bakımından Kur’an-ı Kerim lafızlarıdır ki Kur’an-ı Kerim diğer kutsal kitaplardan farklı kılan hem ezberleniyor olması[3]hem de özel eda keyfiyetine sahip olmasıdır. Kur’an-ı Kerim’e has bu […]