2.813 kez görüntülendi.

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 1. Oturum

مصافحة المرأة الأجنبية في ضوء الأحاديث النبوية (دراسة تحليلية نقدية)

Hüseyin Yıldız (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri)

كثير من الكتب الفقهية والحديثية تناول مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحتها. ونظرا لتحديد موضوعنا وقفنا على قضية  المصافحة فقط. حيث مال بعض العلماء إلى عدم جوازها مطلقا و آخرون إلى جوازها بشرط أن تكون المرأة عجوزا لا تُشتهى. فقال بعضهم المعيار في القضية هو الشهوة فقط. وقد دُرست المسألة في عصرنا هذا أيضا من قبل بعض العلماء والأساتذة في الجامعات.

وفي هذا البحث قمنا أولا بتخريج الأحاديث وتقييمها والتي تدل على منع مصافحة المرأة غير المحرم وكذلك التي تدل على جوازها عند العلماء المتقدمين والمعاصرين. وبعد سرد الروايات المتعلقة بالمسألة تطرقنا إلى أقوال المذاهب الفقهية والمحدثين. وأخيرا ذكرنا اتجاهات النظر المتواجدة في العالم الإسلامي في عصرنا الحالي مع النقد والتقييم والترجيح.

أنواع الاستدلال في نموذج تهذيب المنطق للتفتازاني وكونها محل الاستدلال في علم الكلام

Abdurrahman Beşikçi (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslami Bilimler Bölümü)

 

لا شك أن موضوع الاستدلال من أهم ما يتعلق بالعلوم مطلقًا، لا بعلم الكلام خاصة. وهذا بسبب تفاوت أنواع الاستدلال في إفادة اليقين. من الأنواع ما به يحصل اليقين، ومن الأنواع ما به يحصل الظن. لذا لا بد من أن نعين للعلم ما يستدل به فيه. لأن كما في أنواع الاستدلال تفاوت، أيضا في العلوم تفاوت حيث يكفي في البعض الظن، وفي البعض لا بد من الإصابة إلى اليقين كعلم الكلام في أصوله، لا في فروعه كمسألة نزول عيسى. ونحن في بحثنا هذا أولًا سنبحث عن أنواع الاستدلال في نموذج تهذيب المنطق للتفتازاني. وأما أنواع الاستدلال منحصرة في ثلاثة أي القياس والتمثيل والاستقراء، فلا رابع لها. لأن الاستدلال إما أن يكون بالكلي أو بالجزئي. وبكل منهما إما أن يستدل على الكلي أو على الجزئي. فالاستدلال بالكلي على الجزئي يسمى قياسًا، والاستدلال بالجزئي على الجزئي يسمى تمثيلًا في علم المنطق وقياس الغائب على الشاهد في علم الكلام، وقياسًا في علم الفقه، وأما الاستدلال بالجزئي على الكلي يسمى استقراءًا. فأما القسم الرابع أي الاستدلال بالكلي على الكلي لا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة. وإننا حينما نتكلم عن القياس لن نخوض في جميع أنواع القياس، بل سنكتفي بإيراد القياس الحملي الاقتراني. وبعد أن فهمنا أنواع الاستدلال بما فيها، سنتكلم عن كون هذه الأنواع محل الاستدلال في علم الكلام.

 

الكلمات المفتاحية: الاستدلال، القياس، التمثيل، الاستقراء، علم الكلام

 

الشهادة الحلال في اللحوم والدواجن الأردن نموذجًا

Abdülkadir Çakır

اهتم الإسلام بغذاء الإنسان كاهتمامه بتربية الفرد المسلم روحياً وفردياً.  ويزخر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالأوامر والنواهي الوقائية المتعلقة بحماية جسد الإنسان من الأمراض المهلكة. نخص في هذا المقام ما ورد في القرآن والسنة النبوية الأصيلة من توجيهات تحص على تناول ما أحل الله من الطيبات والابتعاد عن الخبائث. وهذا ما جعل المسلمين يتحرون أكل الأغذية التي تحل لهم خصوصاً أن معظم الدول الإسلامية تستورد جزءاً من غذائها من الخارج وقد يكون من الدول غير الإسلامية. لذا فإن الجهات الرقابية في الدول الإسلامية تكون مسؤولة عن وضع ضوابط ولوائح ومتطلبات كفيلة بضمان حلالة الأغذية المستوردة من الخارج. ومن تلك المتطلبات إرفاق شهادة حلال خصوصاً مع المنتجات الغذائية كاللحوم. وبحثت في هذا المشروع أهمية الغذاء الحلال والطيب في الإسلام وحياة المسلمين. وبعد ذلك تحدثت عن ظهور فكرة الشهادة الحلال وموقفه الآن في الدول السلامية والغربية. وركزت على الشهادة الحلال الأردني ومنح الشهادة للشركات ومتطلبات المديرية من المنشأة. وبعدها اختتمت المشروع بمنح الشهادة الحلال في اللحوم والدواجن.

الكلمات المفتاحية: الغذاء الحلال، شهادة حلال، ذكاة المواشي والدواجن


تخريج وتحليل روا ية  خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي

Ubeydullah Özten

الأسرة هي عماد المجتمع وهي أهم ما فيه, كلما زاد التّرابط الأسري يكون الاستقرار والرفاه والاحترام المتبادل وانتشار المحبة في المجتمع. منذ سنوات طويلة وإلى يومنا الحالي ما زالت العائلات الدينية من كل الأديان تعطي اهتماما بالأسرة وتعمل على بنائها وحمايتها.ولقد عمل الإسلام على الدّفاع عن هذا البناء وأما فيما يخص العلاقة بين الزّوجين فكان أمرا يلفت الانتباه. وبناءً على أهميّة موضوعنا فقد قررنا من خلال إجراء الدراسة وتخريج وتحليل رواية: “خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه”.  

Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır.’ Rivayetinin Tahriç ve Analizi

Aile, toplumun temel yapı taşıdır. Aile kurumunun sağlam olduğu toplumlarda, huzur, refah, saygı ve sevgi müspet bir şekilde artış göstermiştir.  Geçmişten günümüze kadar birçok din, aile yapısına önem vermiş ve aile yapısını korumaya çalışmıştır. İslamiyet’te, aile yapısının korunmasına ve eşler arası muhabbetin önemine dikkat çekmiştir. Konunun önemine binaen,  bu çalışmada Efendimiz aleyhisselamdan gelen ‘Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır, bende ailesine karşı en hayırlı olanınızım.’ rivayetinin tahriç, tahlil ve analiz değerlendirmesini yaparak, doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu çalışmada, öncelikle yukarıda belirtmiş olduğumuz rivayetin,  hadis kitaplarındaki bütün tariklerinin tahrici yapıldı. Daha sonra ise ana rivayetin senet tahlili yapıldı. Devamında ise bulunan tarikler, isnat şeması şeklinde bir araya getirildi. Bu basamaklardan sonra rivayetin farklı şerhlerde geçen açıklamaları aktarıldı. Şerh kitaplarına bakılırken, öncelikle kadim şerh kitaplarına daha sonra ise günümüzde yazılan şerh kitaplarına bakılarak, rivayeti anlamada sosyolojik etkiler de göz önünde bulunduruldu. Son olarak da rivayetin bulunduğu kitaplar ve geçtiği bab başlıkları tablo halinde gösterilerek, rivayetin hangi konular kapsamında kullanıldığı belirtilerek çalışma tamamlandı.

Çalışma rivayetin anlaşılarak hayata aktarılmasında ve rivayet üzerine yapılacak ilmi çalışmalara referans olması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İsnat, Sahih, İyilik, , Toplum, Aile

1. Oturum Fotoğraf Galerisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.