977 kez görüntülendi.

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 6. Oturum

TOPLU TAŞIMA VASITALARI VE İLGİLİ İSLAMİ HÜKÜMLER Sümeyya Turan İstanbul gibi metropol kalabalık şehirlerde toplu taşıma vasıtaları toplumun önemli bir unsurudur. Bu vasıtalar vatandaşa yaş, cinsiyet, maddi durum, toplumsal statü fark etmeksizin eşit şartlarda hizmet vermektedir. İstatistiklere göre İstanbul’da bir vatandaş gidiş-dönüş ortalama 91 dakikasını toplu taşıma vasıtalarında geçirmektedir. Bu yolculuk esnasında yolcuların ve şoförlerin […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 5. Oturum

AHLAKİ KÖTÜLÜK PROBLEMİ BAĞLAMINDA ALVİN PLANTİNGA’NIN ÖZGÜR İRADE SAVUNUCULUĞU Burak Kazan (Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisans Öğrencisi)   Kötülük problemi Antik Yunandan beri tartışılagelmiş bir problemdir. Tarih boyunca Tanrı’nın dünya üzerindeki kötülükleri neden engellemediği, niçin her zaman iyilik yapan bir topluluk yaratmadığı, Tanrı mutlak iyiyse neden dünya üzerinde kötülükler oluyor? gibi soruların cevapları aranmıştır. […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 4. Oturum

Identität und Religion – Eine Umfrage über die Religiöse Identität Türkischstämmiger Jugendliche in Deutschland Hümeyra Konuk Nach dem Modell von Erik H. Erikson machen Jugendlich eine Identitätskrise durch, in der sie alte und neue Identifikationen synthetisieren und sich eine gelungene Identität schaffen. Jugendliche allerdings, die zwischen zwei Religionen, zwei Sprachen und zwei Kulturen aufwachsen, haben […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 3. Oturum

Yersizleşme Yurtsuzlaşma Çağında Afganistan’dan Türkiye’ye Göç: Zonguldak Örneği Beyza Nur Tekin (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi” olarak tanımlanan göç kimi zaman isteğe bağlı bir şekilde meydana gelirken (sosyo-ekonomik kaygılar), kimi zaman da zoraki/icbari […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 2. Oturum

Tek Hadis Şerhleri:  Literatür, Tarih ve Telif Sebepleri Rıdvan Talha Yücedağ (İstanbul Şehir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi) İslam tarihi boyunca genellikle belirli hadis kitapları bir bütün halinde şerh edildiğinden dolayı “hadis şerhi” denildiğinde akla ilk gelen kitaplar bir hadis kitabı üzerine yazılan şerhlerdir. Bu tür şerhlerin daha yaygın olduğu doğrudur, ancak hadisleri şerh etme faaliyetinin […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | 1. Oturum

مصافحة المرأة الأجنبية في ضوء الأحاديث النبوية (دراسة تحليلية نقدية) Hüseyin Yıldız (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri) كثير من الكتب الفقهية والحديثية تناول مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحتها. ونظرا لتحديد موضوعنا وقفنا على قضية  المصافحة فقط. حيث مال بعض العلماء إلى عدم جوازها مطلقا و آخرون إلى جوازها بشرط أن […]

XIII. Öğrenci Sempozyumu | Açılış Oturumu

AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof.Dr. Ali Köse BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HİCAZ’DA ARAP İSYANI: SEBEPLER-YAKLAŞIMLAR Burak Duran Birinci Dünya Savaşı sırasında Hicaz’da patlak vererek tüm Arap Yarımadası’na yayılan ve nihayetinde Osmanlı Devleti’nden tarihin en büyük toprak kaybının gerçekleştiği Arap İsyanı hakkında çeşitli yönlerden ele alınan çalışmalar yapılmıştır. İsyan öncesinde ve sonrasında yapılan anlaşmalarla birlikte kurgulanan planlar bölgenin sadece […]