926 kez görüntülendi.

Semerkant Tarihi -Fethinden Sâmânîler’in Yıkılışına Kadar- I Doç.Dr. Osman Aydınlı

Semerkant, coğrafik ve stratejik konumu sebebiyle  kurulduğu tarihlerden itibaren büyük hükümdarların ele geçirmeye çalıştığı önemli bir şehir olmuştur. Önemli  ticarî yolların kavşağı, çeşitli dil, din, kültür ve mede-niyetlerin temas noktası olan Semerkant ve içinde bulunduğu Mâverâünnehir bölgesi, Türkler’i müslümanlarla yüz yüze getiren ve Türk tarihinin seyrini etkileyen en önemli coğrafya oldu.

Semerkant bir asra yakın bir süre Türkler’in İslâm’ı ve müslümanları yakından tanıma-larında, İslâm’ın evrensel bir din olma özelliğini kavramalarında ve bunun sonucu olarak Talas Savaşı sonrasında topluluklar halinde İslâm’ı kabul etmelerinde büyük bir rol oynadı. Semerkant, İslâm âleminde otorite haline gelen Dârimî, Ebü’l-Leys es-Semerkandî ve İmam Mâtürîdî gibi âlimler yetiştirdi. Sosyal ilimler, edebiyat, felsefe, matematik, astronomi ve diğer ilimlerde büyük âlimlerin yetişmesine ev sahipliği yaptı. Ayrıca İslâm dünyasının değişik bölgelerinden birçok âlimi kendine çekebilen bir cazibe merkezi oldu.

 

Kitap Hakkında

Yayınevi: İSAM Yayınları
Basım Tarihi: 2018
Basım Yeri: Ankara
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 610

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.