62 kez görüntülendi.

“marmarailahiyat.com”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından ilmî, akademik, edebî yazıların ve değerlendirmelerin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin paylaşılması amacıyla kurulmuş bir websitesidir. İçerikleri fakülte öğrencileri tarafından sağlanan site bünyesinde; edebiyat, İslâm hukuku, hadis, felsefe, tasavvuf gibi bir çok alana dair akademik yazılarla birlikte kitap incelemeleri, film analizleri, şiir tahlilleri gibi kültürel ve yazınsal değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.

İslam tarihi alanında yüksek lisans yapmak için gerekli şartlar nelerdir? Lisans yıllarında İslam tarihi alanına dair hangi okumalar yapılabilir? Marmara İlahiyat Podcast’ın bu bölümünde İslam tarihçiliğinin başlangıcı, kaynakları, Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn dönemi ile tarih boyunca İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde kurulmuş olan devlet, kültür ve medeniyetleri inceleyen bu yüksek lisans programına dair konuşuluyor. Marmara Üniversitesi İslam tarihi yüksek lisans programına devam eden Beytullah Mısır lisansüstü çalışmalarını bu alanda sürdürmek isteyenler için kendi tecrübe ve tavsiyelerini aktarıyor.

Konuşmacı: Beytullah Mısır
Sunucu: Süleyman Kıroğlu
Kayıt Yeri ve Tarihi: Ümraniye 16.03.2019 
Müzik: Ali Almış Sancağını Eline

Marmara İlahiyat Podcast’in ikinci bölümünde lisans öğrencilerinden Mustafa Ergin fakültedeki hafızlık eğitim programı hakkında konuşuyor. Ergin, kendi tecrübesinden yola çıkarak hafızlık eğitimi almayı düşünen lisans seviyesindeki öğrencilerin merakını giderebilecek meselelere değinecek. Sunuculuğunu Süleyman Kıroğlu’nun üstlendiği bu bölümde, lisans yıllarında eş zamanlı olarak hafızlık eğitimi imkanı veren programın sistemi, avantajları, zorlukları ve Ergin’in bu zorlukları aşmaya yönelik tavsiyeleri yer alıyor.

Konuşmacı: Mustafa Ergin
Sunucu:
Süleyman Kıroğlu
Kayıt Yeri ve Tarihi:
Bağlarbaşı 23.04.2019
Müzik:
Kuş Sesleri- Hâfız Burhan