• Tefsirde İsrâiliyyât’ın Kaynak ve Bilgi Değeri, Ertuğrul Döner

  Tefsirde İsrâiliyyât’ın Kaynak ve Bilgi Değeri, Ertuğrul Döner

  Tarih boyunca Müslümanlar farklı din ve milletlere mensup toplumlarla bir arada yaşamış ve onlarla olumlu ya da olumsuz bir ilişki içinde olmuşlardır. Başta İslam coğrafyasının genişlemesi ve çeşitli kültür ve milletlere mensup insanların İslamiyet’e girmesi gibi sebepler onları kaçınılmaz bir şekilde başka kültürlerle karşılaşmak durumunda bırakmıştır. İşte ilk dönemlerde yaşayan Müslümanların yani sahabenin söz konusu […]Devamını oku »
 • Tefsir Literatürü

  Tefsir Literatürü

  KLASİK DÖNEM TEDVİN ÖNCESİ DÖNEM İbn Abbas (ö. 68/687-88) İbn Abbas (ö. 68/687-88) Ali b. Ebî Talha (ö. 143/760), tefsir bilgisiyle ön plana çıkan sahâbî İbn Abbas’ın tefsir rivayetlerini Ṣaḥîfetü ʿAlî b. Ebî Ṭalḥa olarak tanınan bir sahifede derlemiştir. Bu rivayetlerin sonraki eserlere alındığı bilinmekle beraber söz konusu derleme zamanımıza intikal etmemiştir. İbn Abbas’a isnat […]Devamını oku »
 • Kanonik İncillerde Hz. Meryem’in Hamileliğine Dair Naslar ve Bunların Kur’an Işığında Değerlendirilmesi

  Kanonik İncillerde Hz. Meryem’in Hamileliğine Dair Naslar ve Bunların Kur’an Işığında Değerlendirilmesi

  Hz. Meryem, Kur’ân’ın muhtelif pasajlarında zikri geçen, adı bir sureye verilen, Kur’ân’da ismi geçen tek kadın olan ve de birçok farklı sıfatla Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş bir şahsiyettir. Hz. Meryem’in iffeti[1], dosdoğru oluşu[2] gibi kişilik özellikleri ve örnek yönleri Kur’ân’ın farklı yerlerinde zikredilmektedir. Hz. Meryem, başta Hristiyanlık olmak üzere Yahudilik ve İslam’da önemli bir karakterdir. […]Devamını oku »
 • Kur’an ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Prof.Dr. Muhsin Demirci

  Kur’an ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Prof.Dr. Muhsin Demirci

  Prof.Dr. Muhsin Demirci tarafından hazırlanan bu kitapta, * Hz. Âdem’le eşinin ikamet etmek üzere yerleştirildiği cennet, dünya cenneti mi yoksa âhiret cenneti midir? * Kur’an’da eşcinsellikle ilgili bir hüküm var mıdır? * Nisâ sûresinin 34. âyetinde geçen kadınları dövme olayının aslı nedir? * Hırsıza, Kur’ân’ın öngördüğü el kesme cezasına alternatif ceza verilebilir mi? * Nûh […]Devamını oku »
 • Kur’an-ı Kerîm’in Yahudi Atıflarının İncelenmesi Üzerine Bir Yöntem

  Kur’an-ı Kerîm’in Yahudi Atıflarının İncelenmesi Üzerine Bir Yöntem

  Kur’an’ı Kerim’in Yahudiler ile ilgili beyanlarının inceleme konusu yapıldığı bir çalışmanın yöntemi hakkında atılacak ilk adım Kur’an’ın nüzul sıralamasını gözetmek olacaktır. Bilindiği üzere Kur’an ayetleri genellikle bir olay hakkında ya da sorulan  bir soru üzerine inzal edilmiştir. Dolayısıyla Kur’an, o günkü toplumun bilgi değerini/düzeyini, dünyevi ve teolojik tasavvurunu/yargısını, birbirleriyle olan günlük ilişkisini gözeterek söz konusu […]Devamını oku »
 • “Qur’ān and Hadith” by M. a. s. Abdel Haleem

  “Qur’ān and Hadith” by M. a. s. Abdel Haleem

  As main sources of the Islamic belief, the Qur’ān and hadith have a pivotal role in shaping the Muslim mind in almost every aspect. In his article “Qur’ān and Hadith”, the opening chapter of “The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology” of the Cambridge Companion series, M. a. s. Abdel Haleem offers a theological basis […]Devamını oku »