822 kez görüntülendi.

Mezhepler Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru | Doç. Dr. Mehmet Ümit (ed.)

Doç. Dr. Mehmet Ümit’in editörlüğünde hazırlanan ve Prof. Dr. Osman Aydınlı’nın katkıda bulunduğu bu kitapta;
* Aynı dine inandıkları halde Müslümanlar arasında neden farklı mezhepler var?
* Fırka-i naciye veya hak mezhep söyleminin kaynağı nedir?
* Bir mezhebe bağlı olmaksızın dinimizi yaşayamaz mıyız?
* Günümüzde Mu’tezile mezhebinin temsilcileri var mıdır?
* Ehl-i Sünnet ismi altına hangi mezhepler girmektedir?
* Vehhabilik ile Hanbelilik arasındaki bir ilişki var mıdır?
* Eşariler ile Matüridiler arasındaki farklılıklar nelerdir?
* Şîilik nedir, nasıl doğmuştur?
* Hasan Sabbah ve Haşhaşîler kimlerdir?
* Nusayrîlik ile Anadolu Aleviliği arasında farklılık var mıdır?
* Bahâîliğin temel görüşleri ve uygulamaları nelerdir?
* Kâdıyânîlik nedir, İngilizler ile ilişkileri nasıldır?
* Alevilik ile Bektaşilik arasındaki ilişki ve farklılık nelerdir?
* Alevîlerin inançları, ibadetleri ve âdâb-erkânları nasıldır? gibi 88 soruya doyurucu cevaplar yer almaktadır.

Kitap Hakkında
Yayınevi: Beyan Yayınları
Basım Tarihi: 2019
Basım Yeri: İstanbul
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 320