1.060 kez görüntülendi.

Klasik İslam Eğitimcileri | Prof. Dr. Ahmet Koç (ed.)

İlk dönemlerde Hz. Peygamberin önderliğinde camide başlayan eğitim faaliyetleri, şartlara göre başta küttaplar, saraylar, edebiyat salonları, alimlerin evleri, kitapçı dükkanları, çöl ve badiyeler, kütüphaneler, medreseler ve mektepler olmak üzere her alana yayılmıştır. Bu faaliyetler neticesinde İslâm dünyası özellikle 9. Asırdan 16. Asrın sonlarına kadar ilim ve medeniyette altın çağlarını yaşamış, bu dönemde önemli alimler, filozoflar ve bilginler yetiştirmiştir.

Bunların yanında önemli bir faktör de, İslâm eğitimcilerinin daha ilk asırlardan itibaren bir “İslâm Eğitim Felsefesi” oluşturma çabalarıdır. Bugün; Bilginin kaynağı nedir? Eğitimin amacı ne olmalıdır? Nasıl bir insan yetiştirmeliyiz? Öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim sürecinde görev ve sorumlulukları nelerdir? Eğitimde hangi içeriği hangi yöntem ve tekniklerle vermeliyiz? gibi eğitime dair pek çok sorunun cevabını ararken kendi mirasımızı ve birikimimizi ihmal etmekteyiz. Bu çalışma, bize en azından bu zengin ve değerli mirası hatırlatmakta ve yetişen nesli kendi geçmişiyle buluşturmayı gaye edinmektedir.

Bu kitapta 9. Asırdan 18. Asra kadar yetişmiş önemli 21 müslüman düşünürün eğitimle ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. 21 düşünürün her biri, sahada konuyla ilgili çalışması bulunan akademisyenler tarafından yazılmıştır.

Kitap Hakkında
Yayınevi: Rağbet Yayınları
Basım Tarihi: 2017
Basım Yeri: İstanbul
Basım Dili: Türkçe
Sayfa Sayısı: 662

İlginizi çekebilecek diğer yazılar: