7.027 kez görüntülendi.

Kitap Tahlil Kılavuzu ve Okuma Önerileri

Okuma grubu nedir? Okuma grubu, kitapların daha düzenli ve nitelikli okunması için okurlar tarafından oluşturulan ekiplerdir. Bireyler önceden belirledikleri kitabı, belirlenen süre içerisinde okuyarak bir araya gelirler. Kitabı okuyup bir araya gelmek için belirlenen süre genelde bir haftadır. İstisnai durumlarda bu aralık iki haftaya da çıkartılabilmektedir. Eğer kitabın okuma süreci iki haftayı geçecek hacimdeyse bölünerek okunması tavsiye edilir.

Tahlil edilecek kitap bireyler tarafından dikkatli bir şekilde ve üzerine notlar alınarak okunur. Daha sonra okuma grubu uygun bir ortamda bir araya gelir. Ortamın kitap üzerine konuşmaya elverişli olması oldukça önemlidir. Okurlar bir araya geldikten sonra tahlil edilecek kitap için önceden belirlenen moderatör sözü alır. Eğer tahlil ilk defa yapılıyorsa tahlilin nasıl yapıldığına dair okuyuculara bilgi verir. Akabinde kitabın yazarı, amacı ve içeriğine dair bir girizgâh gerçekleştirir. Bu girişten sonra kitap bölümler halinde konuşulmaya başlar. Her okur, üzerine konuşulan yerle ilgili olarak fikrini ve düşüncesini özgürce belirtir. Muhakkak kitaplarda yer alan cümleler, üzerine konuşulan meseleyi farklı alanlara taşıyacaktır. Ancak bu süreçte konunun kitabın ana meselesinden sapmamasına özen gösterilmelidir. Yine tüm okurların fikir ve düşüncelerini beyan edebilmeleri için kitabı okumuş olmaları önemlidir. Yoksa kitap tahlillerinin monolog bir yapıya bürünmesi hiç de uzak bir ihtimal değildir.

Kitap tahlili esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise süredir. Tahlil edilecek kitap için önceden mutlaka bir süre belirlenmiş olmalıdır. Genellikle iki saat bir kitabı tahlil etmek için yeterlidir. Tahlil süresinin belirtilen süreyi aşması okurlarda yorgunluk doğuracağı ve verimi düşüreceği için süreye dikkat etmek oldukça önemlidir. Tahlilin sonuna doğru kitap üzerine konuşulan şeyler moderatör tarafından kısaca özetlenmelidir. Böylelikle kitaba dair genel bir bilgi ve algı hâsıl olmuş olur.

Özellikle farklı alanlarda öğrenim görmüş kişilerle kitap tahlili gerçekleştirmek oldukça keyiflidir. Bu durum kitaba dair yapılacak yorumların rengini epeyce değiştirir. Böylelikle okurlar meselelere dair farklı bakış açılarını da görme fırsatını elde eder. Konulara dair duyulan bu farklı bakış açıları, bireyin kendi müktesebatı ile harmanlanarak düşüncenin gelişimine ciddi bir katkıda bulunur.

Peki, okuma gruplarında hangi kitaplar okunmalıdır? Kişilerin ilgili bulundukları alanlar, ihtiyaç ve talepleri okuma listelerinin oluşumda oldukça önemlidir. Ancak kişiler ve alanlar farklı olsa dahi herkesin bilmesi ve üzerine düşünmesi elzem olan bazı meseleler vardır. Bu anlamda ortak noktaları maksimize eden bu konular “pergel metaforu” gibidir. Tâli alanlarda gerçekleştirilecek okumalar, aslında temelde bulunan bu yapıların üzerine inşa edilir. Dolayısıyla ilk etapta okunacak kitapların ana meseleler üzerinden gerçekleştirilmesi verimli olacaktır.

Öykü, roman ve salt bilgi veren kitaplarının tahlilini gerçekleştirmeye çalışmak verimi azaltmaktadır. Muhakkak “Hayvan Çiftliği” gibi farklı örnekler olsa da genel itibariyle durum böyledir. Bu sebeple tahlil edilecek kitapların bilgi ve düşünceyi harmanlamış bulunan eserler olması, tahlil esnasındaki dinamikliği artıracaktır. İşte bu noktada özellikle yeni başlayacak okuma grupları için on kitaplık bir liste hazırladım. Listede farklı konular hakkında kitaplar bulunmasına özen gösterdim. Dolayısıyla okurların farklı alanlar üzerine metin okumaları ve konuşmalarını önemsedim.

1. İslam’a Giriş – Muhammed Hamidullah
2. En Kısa Dünya Tarihi – Christopher Lascalles
3. İslam ve Batı – İbrahim Kalın
4. İslam Toplumunun Ekomomik Strüktürü – Sezai Karakoç
5. Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar (1. Cilt) – M. Ertuğrul Düzdağ
6. İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferanslar – Fuat Sezgin
7. Medeniyetler ve Şehirler – Ahmet Davutoğlu
8. Algı Yönetimi ve Manipülasyon – Mücahit Gültekin
9. Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigory Petrov
10. Üç Mesele – İsmet Özel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.