4.750 kez görüntülendi.

Dinler Tarihi Yüksek Lisans Programı | Müif Podcast (Bölüm 3)

Dinler Tarihi alanında yüksek lisans yapmak için gerekli şartlar nelerdir? Dinler Tarihi bölümü genel olarak neleri konu edinmektedir? Lisans yıllarında Dinler Tarihi alanına dair hangi okumalar yapılabilir? Marmara İlahiyat Podcast’in bu bölümünde dünya sahnesindeki tüm dinlerin doğuş ve gelişmelerini, inanç ve ibadete dair doktrinlerini, ahlak esaslarını, dinî kurumlarını belirli prensipler çerçevesinde inceleyen Dinler Tarihi yüksek lisans programına dair konuşuluyor. Marmara Üniversitesi Dinler Tarihi yüksek lisans öğrencisi Hayriye Özlem Sürer, bu alanda ilerlemek isteyenler için kendi tecrübe ve tavsiyelerini aktarıyor.

Konuşmacı: Hayriye Özlem Sürer
Sunucu: Yasemin Birışık Şahin
Kayıt Yeri ve Tarihi: Üsküdar, 15.05.2019
Müzik: Waheguru Naam Simran

YouTube | marmarailahiyat.com​

SoundCloud | marmarailahiyat.com​

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.