2.551 kez görüntülendi.

Daire-i Adalet I İnfografik

Adalet anlayışı İslam kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu anlayış, Osmanlı dönemi ve önceki Türk devletleri dönemlerinde önemli bir husus olarak benimsenmiş ve tatbik edilmiştir.  Adalet Dairesi (Daire-i Adalet) ise bu anlayışın sistemleştirilmiş halidir.

Adl’dir mûcib-i salâh-ı cihan.
Cihan bir bağdır, dîvarı devlet.
Devletin nâzımı şeriattır.
Şeriata olamaz hiç hâris
illâ mülk.
Mülk zabteylemez illâ leşker.
Leşkeri cem edemez illâ mal.
Malı cem eyleyen raiyettir.
Râiyeti kul eder pâdişah-ı âleme adl.

Adalet dünya barışının temelidir.
Cihan bağının sınırlarını devlet belirler.
Devlete nizam verecek olan hukuktur.
Siyasî güç olmaksızın hukuk, fonksiyonlanı
icra edemez.
Siyasî gücü askeriye korur.
Askerî gücün yaşamasını iktisad sağlar.
İktisadî gücü halk temin eder.
Halkın birliğini sağlayan adalettir.