1.114 kez görüntülendi.

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, 1939’da Yozgat’ın İnceçayır köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, imam-hatip okulunu Yozgat’ta okudu. 1964’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Sivas İmam-Hatip okulunda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı oldu (1967). “Mevzû Hadisler” adlı öğretim üyeliği tezini tamamladı (1970). Aynı yıl Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Burada […]

Prof. Dr. M. Saim Yeprem

Prof. Dr. M. Saim Yeprem, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. 1951’de Fatih İlkokulu’ndan, 1959’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan ve bir yıl sonra da Pertevniyal Lisesinden mezun olarak ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 1963’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktora çalışmalarını yürüttü. 1972 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Yayın Müdürlüğü’ne naklen atandı. […]

Dr. Tayyar Altıkulaç

Dr. Tayyar Altıkulaç, 1938 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Devrekâni’de tamamladı. 1959 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1963 yılında mezun oldu. Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1965-1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1967-1968 öğretim […]

Prof. Dr. Raşit Küçük

Prof. Dr. Raşit Küçük, 1947’de Antalya ili Akseki ilçesi Menteşbey köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. 1966’da Antalya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Beş ay süreyle Akseki Müftü memurluğu ve Müftü vekilliği görevinde bulundu. Aynı yıl girdiği Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1970’de mezun oldu. Erzurum İmam-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine tayin olundu. Bu okulda dört sene […]

Dr. Nuri Ünlü

Dr. Nuri Ünlü, 27 Nisan 1936 tarihinde Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Bor’da, liseyi Niğde’de okudu. 1959’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Kayseri İmam-Hatip Okulu’nda memuriyete başladı. Ardından Adana’da bulunan Ceyhan Lisesi’ne din bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi. Elazığ ve Adana İmam-Hatip Okulları’nda müdürlük yaptıktan sonra Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün […]

Dr. Emin Işık

Dr. Emin Işık, Emin Işık, 1936’da Antakya’ya bağlı eski adıyla Ermence, sonraki adıyla Karmanca, şimdiki adıyla Tepehan köyünde dünyaya gelmiştir. Asli doğumu 2 Şubat 1934’tür. İlk dinî bilgilerini ve Kur’an öğrenimini aynı zamanda doğduğu köyün imamı olan babası Hoca Şemsettin Efendi’den aldı. İlkokulu Demirköprü Köyü İlkokulu’unda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda talim okudu […]

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Prof. Dr. Hayrettin Karaman (İslam hukukçusu, akademisyen, araştırmacı yazar), 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlk imam-hatip okullarından biri olan Konya İmam-Hatip okuluna girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı. Yeni açılan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963’te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam-Hatip okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra […]

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, 1936 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan 1959’da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahrî vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Öğrenciliği sırasında imam-hatiplik görevi yaptı. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne kelâm bölümü […]

Prof. Dr. Ali Özek

Prof. Dr. Ali Özek, 1932 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941 yılında Çaltılar İlkokulu’nu bitirdi. Bir müddet Fethiye’de Avukat Kadı Ahmet Kestepli’nin yanında çalıştı. Sonra İzmir’deki Kestanepazarı Kur’an Kursu’na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca’dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Bu arada Karataş Ortaokulu’nu bitirdi. 1950 senesinde Mısır’a gitti. 1951 senesinde Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’ne […]

Prof. Dr. Salih Tuğ

Prof. Dr. Salih Tuğ, 12 Şubat 1930’da İstanbul, Aksaray’da doğdu. Baba tarafı Bolu, Gerede Seyyid Aliler ve anne tarafı Sinop, Ayancık Çangal köyündendir. Her iki aile 1900’lerde İstanbul’a yerleşmiş ve ticaret hayatına atılmıştır. 1935’te Aksaray Yusuf Paşa Anaokulunda öğrenim hayatına başlayan Salih Tuğ, sırasıyla Aksaray İlkokulu (1942), Yenikapı Ortaokulu (1946), Pertevniyal Lisesi (1949) ve İstanbul […]