59 kez görüntülendi.

Ebû Hanife

Kufe’de doğmuştur. Dedelerinin Fars menşeli olduğu rivayet edilir.[1] Dedelerinin Sasaniler devrinde uç beyliği (merbuzanlık) yaptığı biliniyor. Hatta Sasani Meliki Hürmüzanın, onun dedesi olduğuna dair bile rivayetler vardır. Kıraat ilmini, Kıraat-ı Seb’a’dan Asım b. Behdile’den almıştır. İlk dönemlerinde kelam ilmiyle uğraşırken, rivayetlere göre bir fıkıh sorusunu bilememesi üzerine 21 yaşında fıkha yönelmiştir. Asıl hocası, Kufe ekolünün […]

Tefsir Literatürü

KLASİK DÖNEM TEDVİN ÖNCESİ DÖNEM İbn Abbas (ö. 68/687-88) İbn Abbas (ö. 68/687-88) Ali b. Ebî Talha (ö. 143/760), tefsir bilgisiyle ön plana çıkan sahâbî İbn Abbas’ın tefsir rivayetlerini Ṣaḥîfetü ʿAlî b. Ebî Ṭalḥa olarak tanınan bir sahifede derlemiştir. Bu rivayetlerin sonraki eserlere alındığı bilinmekle beraber söz konusu derleme zamanımıza intikal etmemiştir. İbn Abbas’a isnat […]

Kitap Tahlil Kılavuzu ve Okuma Önerileri

Okuma grubu nedir? Okuma grubu, kitapların daha düzenli ve nitelikli okunması için okurlar tarafından oluşturulan ekiplerdir. Bireyler önceden belirledikleri kitabı, belirlenen süre içerisinde okuyarak bir araya gelirler. Kitabı okuyup bir araya gelmek için belirlenen süre genelde bir haftadır. İstisnai durumlarda bu aralık iki haftaya da çıkartılabilmektedir. Eğer kitabın okuma süreci iki haftayı geçecek hacimdeyse bölünerek […]