767 kez görüntülendi.

Hulefa-yi Raşidin Dönemi Tarihi – Seyf b. Ömer ve Tarihçiliği | Doç.Dr. Mahmut Kelpetin

Tarih, geçmişle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarma çabasıdır. Tarihçi ise bu zorlu yolculukta bir anlamda iğneyle kuyu kazan kimseye benzer. Kuyunun dibi bazen görünür gibi olur ama ya kaynak ya da imkan yetersizliğinden sonuca ulaşmak kolay olmaz. Dolayısıyla bu yolculukta sahip olunması gereken en büyük erdem, sabır ve azimdir.  Tarih, geçmişte yaşanmış olaylarla ilgili olduğu için […]

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, 1939’da Yozgat’ın İnceçayır köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, imam-hatip okulunu Yozgat’ta okudu. 1964’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Sivas İmam-Hatip okulunda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı oldu (1967). “Mevzû Hadisler” adlı öğretim üyeliği tezini tamamladı (1970). Aynı yıl Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Burada […]

Prof. Dr. M. Saim Yeprem

Prof. Dr. M. Saim Yeprem, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. 1951’de Fatih İlkokulu’ndan, 1959’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan ve bir yıl sonra da Pertevniyal Lisesinden mezun olarak ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 1963’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde doktora çalışmalarını yürüttü. 1972 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Derleme ve Yayın Müdürlüğü’ne naklen atandı. […]

Dr. Tayyar Altıkulaç

Dr. Tayyar Altıkulaç, 1938 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Devrekâni’de tamamladı. 1959 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1963 yılında mezun oldu. Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1965-1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm Enstitülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1967-1968 öğretim […]

Prof. Dr. Raşit Küçük

Prof. Dr. Raşit Küçük, 1947’de Antalya ili Akseki ilçesi Menteşbey köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. 1966’da Antalya İmam-Hatip okulundan mezun oldu. Beş ay süreyle Akseki Müftü memurluğu ve Müftü vekilliği görevinde bulundu. Aynı yıl girdiği Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1970’de mezun oldu. Erzurum İmam-Hatip Okulu meslek dersleri öğretmenliğine tayin olundu. Bu okulda dört sene […]

muifkitaplik-semihceyhan-turkiyedetarikatlar

Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür | Doç.Dr. Semih Ceyhan

Hakikat bilgisine ulaştıran sûfîlere mahsus müstakil bir yöntem ve dindarlık tavrına işaret eden “tarikat” olgusu, İslâm medeniyeti tarihinde miras aldığı mânevî, ahlâkî ve sosyal kurallara göre teşkilâtlanmış müessese şeklinde zihinlerde yaygınlık kazanmıştır. II. (VIII.) asırdan günümüze kadar dünya coğrafyasının dört bir yanında intişar eden ve kendine has irfanî yollar olan tarikatlar, toplumun her kesiminden insanın […]

“Aile İçi Şiddet” | Arapça Metin Tercümeleri 7

العنف الأسري يشمل مفهوم العنف الأسري على جميع أشكال الإساءة والاعتداء بين أفراد الأسرة الواحدة، ويكون بطرق مختلفة ينتهجها الشخص المسيطر في الأسرة، ويمكن إطلاق مسميات أخرى عليه كالإساءة الأسرية، والإساءة الزوجية، وتكون شرارة انطلاق العنف الأسري عادةً خلافات زوجية بسيطة لتتطوّر فيما بعد وتصل إلى العنف، وتتفاوت حالات العنف الأسري ما بين بسيط وخطير، […]

Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması | Doç.Dr. Şükran Fazlıoğlu

İslam medeniyetinde dilin ilmî ve dinî nedenlerle önem arz etmesi ve sahih bir din idraki için dakik bir dil anlayışının şart koşulması, dil çalışmalarına önem verilmesini sağlamıştır. Lafız-mana arasındaki ilişkilerde temerküz eden bu çalışmalar hem dil ilimlerine hem de dilsel bir metin olması hasebiyle Kuran-ı Kerim’i anlamaya ve ondan ahkam istihrac etmeye yoğunlaşmıştır. Ayrıca genel […]

Hristiyanlık ve Mistik Semboller | Prof. Dr. İsmail Taşpınar

“Dinler, her ne kadar metafizik öğretileri ve ibadetleri ile öne çıksa da, toplumsal sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında önemli katkılar sunan müesseseler de geliştirmiştir. Fakirlerin toplumun en çok ihmal edilen kesimi oluşturması, dinlerin kendilerine hassasiyetle yaklaşmasına neden olmuştur. Öte yandan; dinlerin toplumsal sorunlarla ilgilenmesi, onların siyasi gücün etkisi altına girmesini de beraberinde getirmiştir. Bu durum, […]

Tefsirin İlk Çağları | Muhammed Coşkun

Tefsir tarihi genel olarak “tedvin öncesi” ve “tedvin sonrası” şeklinde iki ana döneme ayrılmakta ve bu iki kısmın her ikisinin de en nihayetinde hicri ilk üç asır içerisinde bütünüyle tekâmüle ermiş olduğu düşünülmektedir. Böylelikle tefsir tarihi, belli bir bilimsel disiplinin hazırlık, oluşum ve dönüşüm süreçlerini tamamlaması için öngörülebilecek bütün kriterlerden yoksun bir şekilde tasavvur edilmiş […]

Ebû Hanife

Kufe’de doğmuştur. Dedelerinin Fars menşeli olduğu rivayet edilir.[1] Dedelerinin Sasaniler devrinde uç beyliği (merbuzanlık) yaptığı biliniyor. Hatta Sasani Meliki Hürmüzanın, onun dedesi olduğuna dair bile rivayetler vardır. Kıraat ilmini, Kıraat-ı Seb’a’dan Asım b. Behdile’den almıştır. İlk dönemlerinde kelam ilmiyle uğraşırken, rivayetlere göre bir fıkıh sorusunu bilememesi üzerine 21 yaşında fıkha yönelmiştir. Asıl hocası, Kufe ekolünün […]

Dr. Nuri Ünlü

Dr. Nuri Ünlü, 27 Nisan 1936 tarihinde Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Bor’da, liseyi Niğde’de okudu. 1959’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Kayseri İmam-Hatip Okulu’nda memuriyete başladı. Ardından Adana’da bulunan Ceyhan Lisesi’ne din bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi. Elazığ ve Adana İmam-Hatip Okulları’nda müdürlük yaptıktan sonra Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün […]

Dr. Emin Işık

Dr. Emin Işık, Emin Işık, 1936’da Antakya’ya bağlı eski adıyla Ermence, sonraki adıyla Karmanca, şimdiki adıyla Tepehan köyünde dünyaya gelmiştir. Asli doğumu 2 Şubat 1934’tür. İlk dinî bilgilerini ve Kur’an öğrenimini aynı zamanda doğduğu köyün imamı olan babası Hoca Şemsettin Efendi’den aldı. İlkokulu Demirköprü Köyü İlkokulu’unda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda talim okudu […]

Rivayetten Râviye: Cerh-Ta’dîl Hükümleri Nasıl Oluştu? | Muhammed Enes Topgül

“Münekkit kimliğiyle tanınan Ehl-i hadîs alimleri bir râvinin adalet ve zabtını nasıl bir süreçle/metotla tespit ediyorlardı?“ ve “Münekkitlerin tenkit mekanizması denetlenmeye açık mıydı?“ sorularını cevaplamayı hedefleyen bu çalışma, cerh-ta’dîl faaliyetlerinin rivayet-râvi ilişkisini merkeze alan bir metot etrafında sürdürdüğü, bu metodun farklı açılardan denetlenmeye açık bir mahiyet arz ettiği, münekkit kanaatleri arasındaki farklılaşma oranının şaşırtıcı derecede […]

Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Prof. Dr. Hayrettin Karaman (İslam hukukçusu, akademisyen, araştırmacı yazar), 1934 yılında Çorum’da doğdu. İlk imam-hatip okullarından biri olan Konya İmam-Hatip okuluna girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı. Yeni açılan İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963’te mezun oldu. İki yıl İstanbul İmam-Hatip okulunda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra […]

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, 1936 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan 1959’da mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde açılan vaizlik imtihanını kazanarak İstanbul’un muhtelif camilerinde fahrî vaizlik yaptı. 1959-1963 yılları arasında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde yüksek öğrenimini bitirdi. Öğrenciliği sırasında imam-hatiplik görevi yaptı. 1971 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne kelâm bölümü […]

Prof. Dr. Ali Özek

Prof. Dr. Ali Özek, 1932 yılında Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941 yılında Çaltılar İlkokulu’nu bitirdi. Bir müddet Fethiye’de Avukat Kadı Ahmet Kestepli’nin yanında çalıştı. Sonra İzmir’deki Kestanepazarı Kur’an Kursu’na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca’dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Bu arada Karataş Ortaokulu’nu bitirdi. 1950 senesinde Mısır’a gitti. 1951 senesinde Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’ne […]

Prof. Dr. Salih Tuğ

Prof. Dr. Salih Tuğ, 12 Şubat 1930’da İstanbul, Aksaray’da doğdu. Baba tarafı Bolu, Gerede Seyyid Aliler ve anne tarafı Sinop, Ayancık Çangal köyündendir. Her iki aile 1900’lerde İstanbul’a yerleşmiş ve ticaret hayatına atılmıştır. 1935’te Aksaray Yusuf Paşa Anaokulunda öğrenim hayatına başlayan Salih Tuğ, sırasıyla Aksaray İlkokulu (1942), Yenikapı Ortaokulu (1946), Pertevniyal Lisesi (1949) ve İstanbul […]

Çölü Fethetmek: Geç Antikçağ’da Mısır Manastırları | Doç.Dr. Bilal Baş

Hıristiyan keşişlerinin pîri kabul edilen Antonius (251-356), ruhban hayatı yaşamak için 280’li yıllarda Mısır çöllerine çekilir. Hıristiyan geleneği bu hadiseyi Hıristiyan manastırlarının başlangıcı kabul eder. Tanrı’ya kavuşmak, Hıristiyanlığın sunduğu manevi kurtuluşa erişmek gibi yüce gayelerle pek çok Hıristiyan manastırlara çekilir; evlenmemeye, sosyal hayatın nimetlerini terk etmeye ve bedeni tüm zevklerden feragat etmeye yemin ederler. Bu […]

ABD’de Din-Devlet İlişkileri | Dr.Öğr.Üyesi Hafize Şule Albayrak

“Anayasal dini özgürlük, en kutsal ve vazgeçilemez olan insan hakkıdır.” -Thomas Jefferson Amerikan toplumu dikkat çekici şekilde dindar bir halktır. Devlet ise anayasada tanımlanmış bir şekilde din-devlet ayrışmasına sahiptir. Bu ayrışma devletin seküler karakterini ortaya koymakla birlikte, bireyin ve toplumun dini özgürlüklerine geniş bir alan açar. ABD’de din-devlet ilişkilerini ele alan bu kitap, öncelikle dünyadaki […]