1.119 kez görüntülendi.

Anlamsızlığın Anlamı Üzerine Yazılar

Öngörüldü birimselleşmeler etnik dinsel yapılanmış etrafında iktidar politik.

Yukarıdaki cümleden ne anladınız? Tahmin ediyorum hiç bir şey anlamadınız çünkü bu cümleyi bir kitabın rastgele açtığım sayfalarındaki ilk kelimelerini bir araya getirmek suretiyle oluşturdum. Hatta buna cümle bile denemez çünkü bir anlamı yok. Dense dense kelimeler yığını denilebilir belki. 

İnsanlar anlam arayan canlılardır. Bizi diğer canlılardan ayıran alâmet-i fârikalardan biridir bu. İnsan işbu nihai anlama ulaşmaya çalışır farkında olarak veya olmayarak. Ve bu süreçte ise kazâra elektriği, petrokimyayı veya interneti buluverir. Sâhi nedir bu anlama çabası? Niçin insan kendisini bile yadsıyarak onun peşinden gider? İnsan bilmez mi ki belki de bu süslü serüven sırf kendisini kamçılaması için uydurduğu bir evhamdır? Ya da anlam dediğimiz şey belki de anlamsızın tespiti ve tesmiyesinden geri kalan her şeydir. Yani önce bazı şeylere bazı sebeplerden dolayı anlamsızlık yükleniyor, sonra geri kalanlara ise anlamlılar deniyor. Mesela bana anlamsız bir kelime söyleyin. Söyleyemezsiniz çünkü bu söz anlamsız olduğu için kelime olamayacak ve sözlüklere giremeyecektir. Anlam despotizminin kurucusu diller, ellerinde anayasalarını oluşturan gramer kitapları ve sözlükleriyle zihnimizde bekçilik yapmaktadır adeta. Hatta o kadar çok onların tutsağıyız ki onların bize dayattığı kurallar dışında düşünemiyoruz. Ben bile size anlamsızlığı anlatmaya çalışırken size karşı anlamlı olmaya çalışıyorum. Öyle bir haldeyiz ki her şeyde anlam aranır durumda. Oysa bilinmez ki anlamların yüklendiği her kelimenin her bir harfi tek başına anlamsızdır ve ayrıca her telaffuz ettiğimiz kelime zamansal olarak birbirine yakın ve sıralanmış tikel anlamsız seslerden ibarettir. Yani aslında anlam dediğimiz şey,  anlamsız parçaların bir araya getirilmesiyle oluşur. Tabiatta her şey anlamsız parçalardan oluşur, insanın görevi bu parçaları birleştirerek anlam inşa etmektir.

Yazının başındaki cümleyi hatırlıyor musunuz? İtiraf etmek gerekirse size yalan söyledim. O aslında rastgele seçilmiş kelimelerden oluşan bir cümle değil. Sizin anlayacağınız anlamda anlamlı bir cümle idi o. Ben sadece kelimelerin sıralamasını sondan başa şeklinde değiştirdim. Şimdi yukarı gidin ve cümledeki kelimeri ters sırayla okuyun. Neden şimdi anlamlı geldi? Oysa bir kaç dakika önce hiç bir anlam ifade etmiyordu. Dışarda değişen hiçbir şey olmadı yazı hâlâ aynı yazı. Anlamak işte böyle bir şey. İnanıyorum ki insanın anlam inşası işte böyle başladı. Yani önce anlamsızı tespit etti ve sonra bu dünyayı anlamsızlık süzgecinden geçirdi. Böyle başladı macerası insanın. Ve sonra bu dünyadaki anlamsızlıkları ve bir kısım anlamsıları sezinledi ne var ki o anlamlılardaki anlamsızlıkları da gördü ve nihayetinde ”asıl anlam”a yöneldi. 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.